4η Ημερίδα Παρουσίασης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ

Title4η Ημερίδα Παρουσίασης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
AuthorsTsakalidis, AK, Kameas, A, Kaporis, AC