6ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ, Αθήνα, 28 και 29 Μαΐου 2016 - Δηλώσεις Συμμετοχής

Το Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων οργανώνεται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και από τους Καθηγητές – Συμβούλους της Θεματικής Ενότητας ‘Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση».

Το Εργαστήριο / Ταυτότητα

Τα προηγούμενα χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για ένα Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων, το οποίο θα ενέπλεκε υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συνεργαστούν με επιβλέποντες και άλλους υποψήφιους για να θωρακίσουν και να ενδυναμώσουν την διδακτορική τους έρευνα. Τα ερευνητικά πεδία των υποψηφίων θα έπρεπε να είναι συγγενή με την εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, καινοτομίες στην εκπαίδευση,  εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, μέσα μαζικής επικοινωνίας  και εκπαίδευση, οπτικοακουστική γλώσσα και εκπαίδευση, media και οπτικοακουστικές τέχνες στην εκπαίδευση.

Στο Εργαστήριο αυτό πήραν μέρος υποψήφιοι από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, από πανεπιστήμια του εξωτερικού, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από τα Παιδαγωγικά Τμήματα και Τμήματα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάτρας,  Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, από το Τμήμα ΜΜΕ & Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αν επιβλέπετε διδακτορικά ή είστε μέλη τριμελών επιτροπών διδακτορικών, μπορείτε να ζητήσετε από τους υποψήφιους διδάκτορες να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο και να συμμετέχουν στη διαδικασία του. Τα οφέλη τους θα είναι πολλαπλά, όπως έχει δείξει η εμπειρία μας. Ασφαλώς η επικέντρωση του Εργαστηρίου είναι στη μεθοδολογία και πολύ λιγότερο στα επιστημονικά πεδία της έρευνας.  Η καθοδήγηση του κυρίως επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής των υποψηφίων είναι απολύτως σεβαστή και δεν επηρεάζεται.

 

ΘΕΜΑ: Διήμερο Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων 28 και 29 Μαΐου 2016

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δωρεάν

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Οι Συντελεστές της Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ

ΠΟΛΗ: Αθήνα, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ με εμπειρία σε διδακτορικά και εκατοντάδες διπλωματικών εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων δεν θα υπερβαίνει τους 14 (μπορεί να φτάσει τους 16

ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Το Εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν ως ακροατές μόνο μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες άλλων θεματικών πεδίων

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιθυμώ να πάρω μέρος στο Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 28 και 29 Μαΐου 2016

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Αντώνης Λιοναράκης