Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ

TitleΥποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2015
AuthorsΑντωνέλου, ΓΕ, Βερύκιος, ΒΣ, Καλαντζή, ΡΓ, Παναγιωτακόπουλος, ΧΘ, Σταυρόπουλος, ΗΚ
Conference Name8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL2015)